poniedziałek, 24 listopada 2008

28. Czy w tym tygodniu RPP obniży stopy w Polsce?

W środę 26 listopada o godz.16.00 Rada Polityki Pieniężnej ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych w Polsce. Czy wreszcie je obniży? Oto ostatnie wypowiedzi członków RPP:

Cięcie stóp procentowych może opóźnić spełnienie przez Polskę kryterium inflacyjnego z Maastricht w latach 2010-2011 - uważa Dariusz Filar

Jest za wcześnie, żeby mówić o obniżkach stóp procentowych, zanim RPP nie zapozna się z danymi makroekonomicznymi - ocenia Halina Wasilewska-Trenkner

Rozwój sytuacji gospodarczej uzasadnia myślenie o obniżkach stóp procentowych. Kluczowe będą kolejne dane ze sfery realnej, między innymi dynamika październikowej produkcji przemysłowej - uważa Jan Czekaj

Jedną z ważniejszych przesłanek decyzji o wysokości stóp procentowych będzie urealnienie drogi przystępowania do strefy euro - uważa Andrzej Wojtyna z RPP.

Polska powinna obniżyć stopy procentowe najszybciej jak jest to możliwe, ponieważ inflacja spada, a inne banki centralne obniżają koszty kredytu - powiedział w wywiadzie dla Bloomberga Mirosław Pietrewicz.

Pogarszający się stan koniunktury będzie wymagał stopniowego łagodzenia polityki pieniężnej. Inflacja powinna spaść jeszcze w tym roku poniżej 4 proc. - uważa Andrzej Sławiński