czwartek, 11 grudnia 2008

43. CPI w Polsce w październiku 2008

GUS opublikował wpływ zmian cen w poszczególnych grupach towarów i usług na ogólny wzrost cen w październiku 2008r.
CPI (Consumer Price Index) - indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest to najpopularniejsza na świecie miara inflacji.

wobec     wobec
IX 08 X 07

ogółem 0,43 4,22
żywność i napoje bezalkoholowe 0,21 1,02
alkohol i tytoń 0,04 0,43
odzież i obuwie 0,01 -0,34
użytk. mieszkania i nośniki energii 0,22 2,03
wyposażenie mieszkania 0,02 0,11
zdrowie 0,01 0,17
transport -0,09 0,15
łączność 0,00 0,04
rekreacja i kultura -0,02 0,12
edukacja 0,01 0,06
restauracja i hotele 0,02 0,37
inne towary 0,00 0,06