sobota, 13 grudnia 2008

46. tzw. Pakiet klimatyczny dla Polski

Informuję i uświadamiam, że uzgodniony na ostatnim szczycie UE w Brukseli (ostatnim pod prezydencją francuską) pakiet klimatyczny dla Polski, musi zostać jeszcze przedyskutowany, przyjęty i dopiero ratyfikowany przez europosłów zasiadających w Parlamencie Europejskim. Tak więc do marca, kiedy ma to nastąpić, czekają nas dyskusje, debaty i niepewność, czy to, co nasz Rząd właśnie wywalczył, zostanie w takim samym kształcie zatwierdzone.
Tak więc ogłaszany propagandowo przez wszystkie możliwe środki masowego przekazu w Polsce sukces nie jest jeszcze taki pewien.