sobota, 20 grudnia 2008

49. We wtorek decyzja RPP o stopach w Polsce

Czy Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe i o ile? Oto ostatnie wypowiedzi jej członków:

ANDRZEJ SŁAWIŃSKI - Biorąc pod uwagę tempo pogarszania się koniunktury gospodarczej, być może będzie potrzeba zaakcentowania rozluźniających działań RPP większą skalą obniżki stóp procentowych.
STANISŁAW OWSIAK - Ostatnie dane makroekonomiczne stwarzają pole do istotnego złagodzenia parametrów polityki monetarnej. Nie ma powodów, aby zwlekać z decyzją. Przyjmując, że konwencją jest 25 pb, grudniowa decyzja powinna być "niekonwencjonalna"
SŁAWOMIR SKRZYPEK - Od dłuższego czasu uważam i prezentuję to zdanie, że należy łagodzić politykę pieniężną. Obniżka o 25 pb z punktu widzenia rynku była kosmetyczna, z punktu widzenia komunikatu dla rynku, to był sygnał, że bank zmienił nastawienie. Teraz potrzebne są bardziej zdecydowane kroki.
JAN CZEKAJ - Główna stopa procentowa NBP powinna zostać obniżona najszybciej jak to możliwe. Skala cięcia powinna być większa niż 25 punktów bazowych.