piątek, 13 lutego 2009

81. Inflacja CPI w Polsce w grudniu 2008 (dane GUS)

Przypomnienie z wpisu nr. 43 o inflacji październikowej 2008:
CPI (Consumer Price Index) - indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest to najpopularniejsza na świecie miara inflacji.

wobec     wobec
XII 08 XII 07

ogółem -0,08 3,33
żywność i napoje bezalkoholowe 0,20 0,83
alkohol i tytoń 0,02 0,47
odzież i obuwie -0,03 -0,37
użytk. mieszkania i nośniki energii 0,03 2,15
wyposażenie mieszkania 0,00 0,10
zdrowie 0,01 0,15
transport -0,37 -0,61
łączność -0,01 0,01
rekreacja i kultura 0,03 0,11
edukacja 0,00 0,06
restauracja i hotele 0,02 0,35
inne towary 0,02 0,08