wtorek, 24 lutego 2009

97. Karol Marks, rok 1867

"Posiadacze kapitału będą stymulować popyt klasy robotniczej na coraz
większą ilość towarów, mieszkań i wytworów techniki. Jednocześnie będą
udzielać coraz więcej coraz droższych kredytów na zakup tych dóbr, aż
rzeczone kredyty nie będą mogły być spłacane. Niespłacane kredyty
doprowadzą do bankructwa banków, które z kolei zostaną
znacjonalizowane. To w rezultacie doprowadzi do powstania komunizmu".

Karol Marks, 1867 rok.