piątek, 13 marca 2009

112. Coś dla ducha

Bardzo mi się podoba jedno zdanie wypowiedziane niegdysiejszemi czasy przez Hemingwaya:

"Potrzeba dwóch lat żeby nauczyć się mówić, pięćdziesięciu żeby nauczyć się milczeć."