poniedziałek, 9 marca 2009

zwolnienia grupowe trwają

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCYKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 2 / 2009Data sporządzenia: 2009-03-06

Skrócona nazwa emitenta

ZNTKLAPY

Temat


Planowane zwolnienia grupowe

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

ZNTK w Łapach S.A. podają do wiadomości, że w dniu dzsiejszym do
Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Filia w Łapach złożyliśmy
zawiadomienie o zamiarze
rozwiązania umów o pracę z grupą 400 pracowników.

Przyczynami zwolnień grupowych są przede wszystkim:
- brak zamówień ze strony PKP CARGO S.A. na naprawę taboru kolejowego,
- zmniejszenie ilości zamówień napraw taboru od prywatnych przewoźników,
- stale pogarszający się wynik finansowy Spółki.
Aktualne zatrudnienie w ZNTK w Łapach S.A. wynosi ogółem 750 pracowników.
Doręczanie wypowiedzeń planowane jest w okresie
od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2009 roku.