poniedziałek, 25 maja 2009

170. Seminarium na GPW: streszczenie.

Obaj prelegenci, pierwszy z nich to wieloletni wykładowca Szkoły Giełdowej dr Grzegorz Filipiak, drugi - słynny Wojciech Białek - Główny Analityk CDM PEKAO SA, spodziewają się kontynuacji bessy w ramach "bessy wzorcowej". Według Białka korekta powinna dojść do poziomu 2400-2500pkt pod koniec lata. Filipiak póki co widzi słabość rynku nie mogącego przebić linii bessy 1921pkt i dopóki na wykresach nie pojawi się jakaś formacja prowzrostowa odradza on kupowanie czegokolwiek.

Co ciekawe, Białek sugeruje, że szczyt z 2007 roku był w rzeczywistości szczytem wtórnym wierzchołka z roku 2000, kończącego trwającą 70 lat superhossę. A więc znajdowalibyśmy się teraz w rzeczywistości na początku trwającej może nawet 20 lat bessy a co najmniej korekty superhossy.

Tak czy inaczej, analitycy wieszczą falę C bessy. Wcześniej jednak czeka nas ciąg dalszy obecnej korekty.