czwartek, 4 czerwca 2009

183. Warto wiedzieć: indeks ISM

indeks ISM dla przemysłu USA od roku 1948. Źródło: blog Jana Mazurka - główny analityk Inwestors TFI

Indeks ISM dla przemysłu i dla usług to bardzo ważne narzędzie, które pozwala nam stwierdzić jaka jest kondycja gospodarki danego kraju a także w jakim punkcie kryzysu się znajdujemy.

Indeks publikowany jest co miesiąc. Ogólnie ma on skalę od 0-100pkt. Najwyższy jego poziom - 77pkt. mieliśmy w USA w lipcu 1950 roku. Dwa lata później indeks spadł tam do 36,7 .

Jeśli wartość indeksu jest niższa od 50 to oznacza to problemy gospodarki. Niższa niż 40 - gospodarka na progu recesji. Czyli im niższa wartość indeksu tym gorzej.
W grudniu 2008 ISM dla przemysłu w USA spadł do 32,9pkt. Tylko trzy razy w historii odczyt indeksu był niższy (1949,1975,1980).
Wydaje się, że w marcu mieliśmy w USA dno obecnej recesji, dziewiątej już od 2 wojny światowej.
Opublikowany wczoraj indeks ISM dla usług w USA za maj wyniósł 43,7pkt., w kwietniu było to 42pkt. a w marcu 40pkt.
Jak widać i jak wskazuje historia, USA wychodzą na prostą choć recesja jeszcze trwa (wychodzi ze swego dna). Z każdym miesiącem indeks ISM odbija coraz wyżej i według danych historycznych nic tego nie może już zmienić.

Ciekawostka: wzrost indeksu ISM o 7 pkt. z miesiąca na miesiąc oznacza powrót hossy.
Ciekawostka 2: do wygenerowania hossy na rynkach akcji potrzebny jest PKB co najmniej 3,5%.
My w Polsce mamy PKB 0,8% (za I kwartał), wcześniej było 1,2%. We wszystkich innych krajach Europy oraz w USA i Japonii PKB jest w tych miesiącach ujemne.