poniedziałek, 9 listopada 2009

Lublin - rozwiązanie zagadki nr.4

Pytanie nr.4 brzmiało: Gdzie przed wojną znajdował się pomnik Kochanowskiego oraz jak przetrwał on czasy wojny?

Odpowiedź Miśka można uznać za najtrafniejszą, najdokładniejszą i najobszerniejszą zarazem:

"Pod Trybunałem. Tak przynajmniej pisze Mieczysław Targoński w "Sztandarze Ludu" z 1974. Dodam, że nie podaje tego ani Denysowa w "Przewodniku", ani nie ma tego w "Dziejach miasta" (może zbyt ogólne), ani nie precyzuje tego Gawarecki w "O dawnym Lublinie" (a to mnie już dziwi).

"W 400. rocznicę urodzin Kochanowskiego w Lublinie przed gmachem starego Trybunału stanął pomnik wykonany według projektu artysty rzeźbiarza, prof. Franciszka Strynkiewicza. (...) W czasie okupacji hitlerowskiej gestapowcy zażądali w 1941 r. usunięcia pomnika. Rozkaz został wykonany. Rozmontowany obelisk ukryto pod Trybunałem, gdzie przetrwał do roku 1951. Tym razem wybrano mu nowe miejsce na małym skwerku przy ul. Narutowicza."

Ps. na uwagę zasługuje również wypowiedź Cookiego który podał nazwiska osób "odpowiedzialnych" za ukrycie pomnika: Zamorowski (urzędnik miejski) oraz Lis (kamieniarz).