sobota, 10 kwietnia 2010

Interwencja

Wczoraj, w piątek 9 kwietnia 2010, po raz pierwszy od dziesięciu lat Narodowy Bank Polski dokonał interwencji na rynku walutowym, kupując co najmniej 9mln euro. Działanie to ma na celu deprecjację złotego którego nadmierna aprecjacja mogłaby doprowadzić do pogorszenia się koniunktury w eksporcie i tym samym wpłynąć negatywnie na gospodarkę. NBP, MF i RPP działają znów bardzo mądrze. Mocny złoty to zabójstwo dla eksporterów. Słaba złotówka w czasie kryzysu uchroniła naszą gospodarkę przed załamaniem. Trzeba przyznać, że zwłaszcza Rada Polityki Pieniężnej podejmuje od dawna rozsądne i przemyślane działania. Jak twierdzą jej członkowie, dobry kurs złotego wobec euro dla naszej gospodarki to 3,9-4,0.