niedziela, 4 lipca 2010

Wydarzenie ekstraodrynaryjne

Kongres w Salamance był dla mnie wydarzeniem wyjątkowym, ekstraordynaryjnym, ogromnej wagi zwłaszcza w kontekście mojego życia zawodowego. Był też niezwykle interesujący i dający mi nową wiedzę którą sądzę że w Polsce niewiele kto posiada. Jako jedyny nauczyciel z Polski uczestniczyłem w wykładach i zajęciach prowadzonych przez dyrektora Instytutu Cervantesa, profesorów Królewskiej Akademii Języka Hiszpańskiego, członków rządu Autonomicznej Wspólnoty Kastylii, rektora Uniwersytetu w Salamance (jednego z czterech najstarszych uniwerstytetów w Europie), przewodniczących stowarzyszeń nauczycieli języka hiszpańskiego w USA, Brazylii i Niemczech, wykładowców hiszpańskich uczelni i autorów książek do nauki języka z których uczyłem się i wciąż uczę siebie i innych. Poznałem nowe metody nauczania, nawiązałem wiele nowych kontaktów z nauczycielami szkolnymi i wykładowcami akademickimi z różnych krajów z całego świata. Rozmawiałem, dyskutowałem, wymieniałem poglądy, dzieliłem się doświadczeniami. Teraz zacznie się korespondencja mailowa a kiedyś może uda się zaprosić kogoś tu do Polski albo skorzystać z zaproszenia do na przykład USA.

Podsumowując, Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Języka Hiszpańskiego to dla mnie początek wielkiej przygody jaką może być nauczanie w oparciu o wymianę doświadczeń z nauczycielami z całego świata których w ostatnich dniach poznałem i z którymi zamierzam utrzymywać kontakty.